Algemene Voorwaarden

 • Boek je een shoot bij mij, dan kunnen de foto's worden gebruikt voor social media & promotie doeleinden. Indien je anders wenst, bespreek dit vooraf met mij.


 • Indien er een Instagram account van jou beschikbaar is, is de kans groot dat Swoon Photography jou zal taggen in de foto. Indien anders gewenst, bespreek dit met mij.


 • De foto's die je aangeleverd krijgt zullen door mij ge-edit zijn. Ik stel het op prijs als je de foto's deelt, de edit origineel te houden.


 • De foto's worden in RAW geschoten, maar de RAW bestanden zullen niet worden gedeeld. Na de edit zul je de JPEG bestanden aangeleverd krijgen.


 • Wanneer de shoot binnen 48 uur wordt geannuleerd door de klant, wordt er 25% van de kosten van de fotoshoot in rekening gebracht, mits het een geldige reden betreft.


 • Vanuit Swoon Photography zullen je gegevens veilig zijn, denk aan adres, telefoonnummer, email-adres. De officiële privacy verklaring AVG is te vinden op deze pagina.


 • Wanneer het weer niet mee zit en de fotoshoot buiten is gepland, zal de fotoshoot verplaatst worden. In een enkele uitzondering als de weersomstandigheden voor mij een kans bieden, zal de fotoshoot wel doorgaan.


 • Het is niet toegestaan om mijn bestanden voor commerciële of non-profit bedrijven te gebruiken en/of te publiceren in gedrukte media tenzij dit de opdracht betreft of van te voren anders is afgesproken.


 • Persoonsgegevens zullen opgeslagen blijven tot beëindiging van het bedrijf.


 • Foto's zullen opgeslagen blijven tot beëindiging van het bedrijf.


 • De officiële privacy verklaring is op deze pagina te vinden (AVG)

Privacy verklaring AVG

Deze privacyverklaring (in het kader van de AVG) is van toepassing op de diensten van Swoon Photography. Door gebruik te maken van deze website geef je aan het privacybeleid te accepteren.

Swoon photography is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Swoon Photography respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die jij verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Persoonsgegevens die Swoon Photography verwerkt

Swoon photography verwerkt je persoonsgegevens die je zelf mondeling, telefonisch, per e-mail of via het contactformulier verstrekt, omdat je gebruik wilt maken van mijn diensten. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik (indien van toepassing voor het doel) verwerk:

 • IP-adres
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over jouw activiteiten op de website
 • Foto’s gemaakt tijdens de shoot
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Voor- en/of achternaam
 • E-mailadres
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

De website www.swoon-photography.com en/of dienst Swoon Photography heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is en raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat er zonder die toestemming persoonlijke gegevens is verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via swoonphotography@outlook.com, dan verwijder ik deze informatie.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Swoon Photography verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Om telefonisch of per e-mail contact te hebben over mijn dienstverlening
 • Om thuisreportages te kunnen doen
 • Om een reportage te kunnen plannen/reserveren
 • Om goederen en diensten bij jou af te leveren
 • Om te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om jouw betaling af te kunnen handelen
 • Swoon Photography verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde Besluitvorming

Swoon Photography neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Hoe lang blijven de persoonsgegevens bewaard

Swoon Photography bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Ik hanteer de volgende bewaartermijnen voor de volgende persoonsgegevens:

 • Contactgegevens: totdat je mij verzoekt deze te verwijderen of totdat ik mijn activiteiten beëindig, waarbij geldt:
 • Personalia: 7 jaar (wettelijke verplichting)
 • Adres: 7 jaar (wettelijke verplichting)
 • Contactgegevens: 7 jaar (wettelijke verplichting)
 • Gemaakte foto's tot mijn bedrijf wordt beëindigd

Delen van persoonsgegevens met derden

Swoon Photography verkoopt jouw gegevens niet en verstrekt deze uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkers overeenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Cookies die Swoon Photography gebruikt

Swoon Photography gebruikt alleen technische en functionele cookies, en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die Swoon Photography gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kan Swoon Photography hiermee de website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Swoon Photography en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou beschik in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar swoonphotography@outlook.com

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Swoon Photography wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder. Dat kan via de volgende link naar Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe de persoonsgegevens beveiligd worden

Swoon Photography neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, vragen of een opmerking hebt over deze privacyverklaring , neem dan contact op via swoonphotohgraphy@outlook.com